Welkom bij AVB vertalingen

Beëdigde vertalingen

AVB is in Nederland dé specialist voor beëdigd vertaalwerk

Al sinds 1972 vertalingen van topkwaliteit.
We zijn er echt trots op: AVB is een van de weinige grote vertaalbureaus in Nederland waar niet alleen bedrijven terecht kunnen voor hun beëdigde vertalingen, maar waar ook particulieren daarvoor nog van harte welkom zijn. Wat de reden ook is – emigratie, een rechtszaak in het buitenland, een huwelijk, een octrooi, enzovoort – en om wat voor soort document het ook gaat – een akte, een diploma of een testament om maar een paar voorbeelden te noemen – we zijn iedereen graag van dienst. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor alle soorten ondernemingen, van groot tot klein.

Ik heb werk dat beëdigd vertaald moet worden

Wij horen graag hoe we u kunnen helpen met vertaal- of tolkwerk.

Voordeel voor u als klant

AVB Vertalingen bestaat al sinds 1972 en heeft in de loop van de jaren een enorme ervaring en kennis opgedaan op het gebied van beëdigde vertalingen. Daardoor zijn onze klanten niet alleen verzekerd van vertalingen van de hoogste kwaliteit, maar ook van deskundig advies wat betreft de benodigde documenten en vertalingen voor bepaalde procedures. Dat kan u als klant uiteraard veel tijd en geld schelen.

Goede vertalingen en beëdigde vertalingen

Vertaler is in Nederland geen beschermd beroep. Iedereen die dat wil, kan zich vertaler noemen. Wie verzekerd wil zijn van een goede vertaling, doet er dus altijd verstandig aan om een gerenommeerd vertaalbureau zoals AVB in de arm te nemen. Onze professionele projectmanagers zorgen dat uw tekst goed, op tijd en tegen een scherp tarief wordt vertaald, door goede, ervaren vertalers. Voor die kwaliteitsgarantie is een beëdigde vertaling niet nodig. In het algemeen worden beëdigde vertalingen alleen gebruikt voor documenten die rechtskracht moeten krijgen.

Wat is een beëdigde vertaling?

Simpel gezegd is een beëdigde vertaling een gewaarborgde vertaling die wordt verzorgd door een in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) ingeschreven vertaler. Hieronder vindt u informatie over hoe zo’n inschrijving tot stand komt. Voor u als klant is vooral van belang dat dergelijke vertalingen door de vertaler worden voorzien van een verklaring, een stempel en een handtekening van de vertaler.

In de verklaring staat dat de vertaler de vertaling naar beste vermogen heeft gemaakt en dat deze een juiste en volledige weergave is van het origineel. Voor veel instanties, zowel in Nederland als in het buitenland, zijn deze elementen noodzakelijk voordat een door u ingeleverd vertaald document als rechtsgeldig wordt beschouwd.

Soms willen buitenlandse instanties dat de handtekening van de vertaler op de beëdigde vertaling ook nog officieel wordt geverifieerd. Dat kan door middel van een ‘apostille’ of via legalisatie. Een apostille kan worden gebruikt voor bepaalde landen (die zijn aangesloten bij het zogenaamde Apostilleverdrag). Voor andere landen (die het verdrag niet hebben ondertekend) is de langere procedure van legalisatie nodig.

Het is verstandig om navraag te doen wat voor soort vertaling u nodig heeft bij de instantie waaraan u het document moet leveren. U kunt natuurlijk voor overleg ook altijd contact met onze medewerkers opnemen.

Wie komen in het register beëdigde tolken en vertalers?

Tolken en vertalers die beëdigd willen worden, moeten zich wenden tot Bureau Wbtv, een onderdeel van de Raad voor de Rechtsbijstand. Het bureau is (onder meer) verantwoordelijk voor het bijhouden van het Register beëdigde tolken en vertalers. Tolken en vertalers kunnen zich inschrijven in dit register als ze aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moeten ze onder meer kunnen aantonen dat ze hun vak op een bepaald niveau beheersen, doordat ze daarvoor een relevante opleiding hebben gevolgd en/of in de praktijk voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan. Daarnaast moeten ze zich door een rechtbank laten beëdigen. Dit houdt in dat ze voor de rechter de eed of belofte afleggen om hun werk ‘eerlijk, nauwgezet en onpartijdig’ uit te voeren en daarbij geheimhouding te betrachten.

Voorbeelden van documenten waarvoor een beëdigde vertaling nodig kan zijn

  • Echtscheidingsakte
  • Geboorteakte
  • Huwelijksakte
  • Hypotheekakte
  • Overlijdensakte
  • Adoptiedocumenten
  • Statuten
  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • Verklaring omtrent gedrag
  • Vonnissen

Een wereld aan taaldiensten

U zoekt een specialist in een vreemde taal? Wij bieden professionele taaldiensten voor veeleisende klanten.
Vaak dezelfde vertalingen? Met terminologiebeheer bespaart u tijd en kosten door vertaalkeuzes te registreren en te beheren.
Welke boodschap u ook wilt overbrengen. Onze schrijvers en redacteuren zorgen voor een foutloos eindresultaat.
Tolk nodig? Specialistische tolken voor elke talencombinatie en op ieder vakgebied staan tot uw beschikking.
Meertalige DTP en vertaling van uw audio- en videocontent. Het kan bij AVB.
Vloeiend, correct en overtuigend. Onze native speakers raken de juiste toon in elke taal.

Gecontroleerde vertaalkwaliteit

Al decennialang focus op kwaliteitscontrole voor optimale klanttevredenheid.
Juridische Vertaling

ISO 17100-certificering

AVB is sinds begin 2016 in het bezit van de nieuwe ISO 17100-norm. ISO 17100:2015 is een nieuwe, wereldwijde kwaliteitsnorm voor het leveren van vertaaldiensten. Al lang voordat deze norm bestond, volgde AVB al een vast omschreven kwaliteitsproces. Deze stappen zijn inmiddels gecertificeerd en gelden voor ons als leidraad bij het inrichten van onze vertaalprocessen en dienstverlening. Onafhankelijke auditors van KIWA hebben bevestigd dat de manier waarop we het vertaalproces bewaken en borgen voldoet aan de hoge eisen van deze norm. Ieder jaar opnieuw zal worden beoordeeld of AVB nog aan de eisen van ISO 17100 voldoet. Zo wordt onze kwaliteit doorlopend extern gemonitord.

Financiële vertalingen

Ervaren projectmanagers

Om kwaliteit te garanderen hebben we het vertaalproces in een aantal onderscheidende stappen opgedeeld. En in dat proces hebben we een aantal checks ingebouwd die garanderen dat er constante vertaalkwaliteit wordt geleverd. Een ervaren projectmanager heeft de supervisie over het traject. Hij doet de initiële analyse van het document, selecteert de beste vertaler voor het werk, zorgt dat een onafhankelijke revisie wordt gedaan en voert de pre-delivery check uit.

Download hier ons complete workflow document
Vertaal specialisaties

Technologie ondersteunt kwaliteitsborging

Om de hoogst mogelijke kwaliteit te halen maken onze vertalers gebruik van CAT-software. CAT staat voor Computer Aided Translation. Het is de virtuele gereedschapskist met hulpmiddelen voor vertalers. Een van de belangrijkste tools is de QA-module. Dit onderdeel van het pakket legt de brontekst naast de vertaling en zoekt naar omissies, inconsistenties in vertaalde woorden en termen, tel-, opmaak- en interpunctiefouten. Fouten die je als mens makkelijk over het hoofd ziet, maar door de technologie feilloos worden opgespoord.