Welkom bij AVB vertalingen

AVBlog

Vreemd-vreemd-vreemd

Recent kregen we de opdracht voor een bijzondere beëdigde vertaling. Het brondocument was deels in het Chinees en deels in het Engels opgesteld. Dit moest vertaald worden naar het Portugees, Spaans en Italiaans. Een vertaling van en naar een andere taal dan het Nederlands heet in ons vakjargon een ‘vreemd-vreemd vertaling’. Wij vertalen bijvoorbeeld veel teksten vanuit het Spaans, Duits of Frans naar het Engels.

Stempel beëdigd vertaler

Beëdigde vreemd-vreemd vertaling

Bij deze opdracht was sprake van een beëdigde ‘vreemd-vreemd vertaling’. Een beëdigde vertaling moet worden uitgevoerd door een vertaler die bij wet gerechtigd is om documenten te vertalen die nodig zijn voor officiële doeleinden. Dat zijn bijvoorbeeld notariële akten, diploma’s, getuigschriften, testamenten, statuten, bankgaranties en octrooien. En in dit geval ging het om twee brontalen en drie doeltalen. Een uitdagende opdracht, omdat niet voor elke talencombinatie een beëdigd vertaler staat ingeschreven in het officiële Register Beëdigde Tolken en Vertalers. Zo zijn er bijvoorbeeld geen beëdigde vertalers voor het Chinees naar het Portugees, Spaans en Italiaans. Paniek? Niet bij AVB.

Kruisvertaling

Door onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide netwerk met vertalers konden we snel schakelen en de klantvraag beantwoorden! We hebben een zogenoemde kruisvertaling toegepast. Als eerste hebben we het Chinese gedeelte van de brontekst naar het Engels laten vertalen door een beëdigd vertaalster. Hierdoor was het volledige bronbestand beschikbaar in het Engels. Deze is vervolgens vertaald door drie vertalers die beëdigd zijn om van het Engels naar respectievelijk het Portugees, Spaans en Italiaans te mogen vertalen.

Apostille

Als laatste stap zijn de drie vertalingen voorzien van een apostille. Dit is een stempel (of sticker) van de rechtbank op een officieel document, die aantoont dat de handtekening van de beëdigde vertaler op het document echt is. Hiermee is het document ook geldig in het buitenland. De klant was zeer tevreden met de vertaling en onze service. Enkele dagen later kregen we een vervolgopdracht die we uiteraard met dezelfde gedrevenheid hebben afgerond.

Heeft u ook een beëdigde vertaling nodig? Of heeft u meerdere documenten die van of naar meerdere talen beëdigd vertaald moeten worden? Neem dan contact op met ons.

Your Words, Our Passion.