Welkom bij AVB vertalingen

Statement

AVB Vertalingen betreurt de negatieve publiciteit in de (social) media van de laatste maanden over de dienstverlening van AVB Vertalingen aan de Raad voor Rechtsbijstand. Wij nemen afstand van de aantijgingen in het Volkskrantartikel d.d. (15-10) en herkennen ons hier niet in. AVB Vertalingen is één van de grootste en meest vooraanstaande leveranciers van vertaal-, tolk- en andere taaldiensten in Nederland. Wij staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid en hebben klantgerichtheid hoog in het vaandel staan.

Vanuit deze kernwaarden leven wij de afspraken na die we als AVB Vertalingen maken met onze opdrachtgevers w.o. het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook leven wij de afspraken na uit de individuele samenwerkingsovereenkomsten die we sluiten met de freelance tolken en vertalers die bij ons zijn aangesloten. Daarbij is de gedragscode Tolken- en Vertalers van het bureau BTV leidend. Onze samenwerkingsovereenkomsten zijn goedgekeurd door een grote belangenvereniging voor zzp’ers en een grote belangenvereniging voor tolken en vertalers. Wij maken afspraken over de tolktarieven in overleg met de tolk gebaseerd op vraag en aanbod. Het minimum tolktarief zoals wettelijk vastgesteld door de overheid geldt daarbij uiteraard als het absolute minimum.

Wij erkennen dat net na de operationele start van de dienstverlening aan de Raad voor Rechtsbijstand per 1 juli jl. zaken niet altijd goed zijn gegaan. Dit waren opstartproblemen bij het inregelen van de dienstverlening waarbij wij als nieuwe aanbieder zijn toegetreden om de tot 1 juli jl. geldende duopolie in de markt van tolkenbureaus te doorbreken. Ook hadden we te maken met een Corona-uitbraak op ons kantoor waardoor diverse medewerkers enige tijd uit de roulatie waren. Wij vinden het oprecht vervelend dat afnemers hier hinder van hebben ondervonden. Dankzij de enorme inzet en medewerking van onze team van tolken en de constructieve samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand, liggen de opstartperikelen achter ons. Wij focussen ons op het verder optimaliseren van onze tolkdienstverlening, kwaliteit en klantgerichtheid waar we om bekend staan.

Isabella van Rooij
Directeur AVB Vertalingen